header image

Elleboogdysplasie-onderzoek

Wanneer een ED-onderzoek

  • Op verzoek van een eigenaar die vermoedt dat zijn of haar dier last heeft van de ellebogen en waarbij de dierenarts inderdaad heeft vastgesteld dat dit waarschijnlijk is.
  • Op verzoek van de fokker of rasvereniging;
    Bij bepaalde rassen bestaat een erfelijke aanleg voor ontwikkeling van elleboogdysplasie. Bij deze rassen is het verstandig om voor het fokken de ouderdieren te screenen op deze afwijking.
  • Voor second opinion.

Onze werkwijze

De identiteit van de hond wordt vastgesteld op basis van het chipnummer. Voor het maken van de elleboogfoto’s dienen wij een kalmering toe die binnen tien minuten is ingewerkt. Deze kalmering wordt toegediend om het onderzoek voor de hond zo dragelijk mogelijk te maken. Voor een elleboogfoto moet de hond namelijk in een voor hem vreemde positie gehouden worden en niet bewegen.
Elleboogdysplasie-onderzoek
 
Met behulp van een speciale techniek wordt van beide ellebogen een serie foto's gemaakt. Het gaat hierbij om een serie foto's die voorachterwaarts wordt genomen en daarnaast ook zijdelings. Voor een goede beoordeling moet de foto van zeer goede kwaliteit zijn. Het voordeel van onze röntgenmethode is, dat met vrij grote mate van zekerheid de af- of aanwezigheid van artrose te beoordelen is. Maar nog belangrijker is, dat met deze methode duidelijk wordt, of de aandoening veroorzaakt wordt door O.C.D en/of LPCM en/of INC. . De foto's worden direct ontwikkeld en eventueel opnieuw gemaakt indien de elleboog er niet helemaal op staat.

Screening

De dierenarts beoordeelt de foto voor u. Bij de beoordeling wordt gekeken naar het al of niet aanwezig zijn van O.C.D, LPCM en of INC, en de mate van eventuele artrose. De artrose wordt gemeten met maatstaven van de International Elbow Working Group en wordt afhankelijk van de ernst uitgedrukt in graad 0 t/m 3.
 
Op verzoek van de eigenaar sturen wij de foto met de benodigde formulieren op naar de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Amsterdam voor de officiële beoordeling. Bij rassen die niet ingeschreven staan bij de Raad van Beheer zoals onder andere de boerboel, worden van de gemaakte röntgenfoto’s een eigen (objectieve) beoordeling gegeven en certificaat verstrekt volgens FCI normen. Het is mogelijk om de foto’s teruggestuurd te krijgen na de beoordeling. Hiervoor worden wel de extra gemaakte kosten bij de eigenaar in rekening gebracht. Wilt u van deze regeling gebruik maken, meldt u dat dan bij het maken van de foto’s.

Officiële erkennning

Het ED-onderzoek zoals uitgevoerd in onze kliniek wordt door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied te Amsterdam en de W. K. Hirschfeld Stichting officieel erkend. De resultaten van de beoordeling door de Raad van Beheer worden vastgelegd in een officieel onderzoeksrapport "Elleboogdysplasie".

Afspraak maken voor ED-onderzoek

We zijn telefonisch bereikbaar voor het maken van een afspraak. Het is ook mogelijk met meerdere honden tegelijk te komen voor de screening. Neem voor uw bezoek de documenten van uw hond mee.

Voorwaarden

Voor officiële ED-onderzoeken die gestuurd moeten worden naar de Raad van Beheer gelden er bepaalde voorwaarden. De hond moet de minimale leeftijd hebben die vaststaat voor het betreffende ras, ingeschreven staan in het Nederlandse Hondenstamboek en gechipt zijn. Neem voor uw afspraak ook de stamboom en registratiebewijs mee van de Raad van Beheer.

De minimale leeftijd

Behalve voor de Golden en de Labrador Retriever, die minimaal twaalf maanden oud moeten zijn, geldt voor alle rassen dat ze ouder dan achttien maanden moeten zijn voordat het officiële elleboogdysplasie-onderzoek uitgevoerd mag worden.  Een pre-screening is natuurlijk ook mogelijk.

Wilt u weten hoe we uw huisdier kunnen helpen?

Neem contact met ons op via onderstaande manieren

telefoonnummer +31 30 200 68 90 email kreupelheid@dijkshoorn.com verstuur formulier Verstuur formulier